Ardagh Group
Menu
Europe Metal Markets

O nas

Recan jest Organizacją Odzysku Opakowań zlokalizowaną w Polsce i należącą do Ardagh Group. Firma prowadzi cztery centra recyklingu w całym kraju, zbierając zużyte puszki po napojach (UBC). Głównym celem Recan jest utrzymanie maksymalnego poziomu recyklingu puszek po napojach, które można w nieskończoność poddawać recyklingowi bez utraty jakości.

Będąc jedną z wiodących Organizacji Odzysku Opakowań w Polsce, Recan znacząco wpływa na roczny wzrost wskaźnika recyklingu puszek po napojach, spełniając wymogi prawne i oczekiwania społeczne. Od założenia firmy w 2002 r. wskaźnik recyklingu aluminiowych puszek do napojów wzrósł w Polsce do 80%, w porównaniu do europejskiej średniej wynoszącej 70* (* źródło Interpack).

Scrap

Posiadając status Organizacji Odzysku Opakowań, Recan wspiera klientów puszek do napojów w ramach wypełniania obowiązków związanych z recyklingiem.

Cans

Dzięki owocnej współpracy z Fundacją Recal, Recan wspiera i uczestniczy w projektach i inicjatywach promujących recykling puszek po napojach.

Education

Kontakt

Siedziba główna
Recan S.A.
ul. Mariensztat 8
00-302 Warszawa
Tel.: +48 22 538 91 72
e-mail: recan@ardaghgroup.com

Centrum recyklingu UBC Lublin
ul. Makowa 6A
20-442 Lublin
Tel.: +48 507 067 589

Centrum recyklingu UBC Radomsko
ul. Krasickiego 164
97-500 Radomsko
Tel.: +48 509 978 133

Centrum recyklingu UBC Nasielsk
ul. Sikorskiego 14
05-191 Pieścirogi
Tel.: +48 513 098 844

Centrum recyklingu UBC Września
ul. Brzozowa 3
62-300 Września
Tel.: +48 505 832 387

Recan Organizacja Odzysku Opakowań S.A. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy

XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego nr KRS: 0000098524, NIP: 527 23 64 552, REGON: 017426177, BDO: 000001722.

Kapitał zakładowy: 5 000 000 zł ; Kapitał wpłacony: 5 000 000 zł.

Investors

Dokumentacja korporacyjna

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie do analizy ruchu na tej stronie. Kontynuując korzystanie z naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki w celu blokowania lub usuwania plików cookie, zgadzasz się na warunki naszej Polityki Prywatności.

Our website uses cookies to analyse traffic to this site. By continuing to use our site without changing your browser settings to block or remove cookies, you are agreeing to the terms of our Privacy Statement.